Kundcase Munters

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva och hållbara lösningar för luftbehandling. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder. Vi har ca 3 800 medarbetare, och omsätter ca 7 miljarder kronor.

 

BAKGRUND

Munters har en outsourcad IT-drift och supportfunktion för sina affärs- och stödsystem, och det var tid att se över och utmana dagens leverans. Syftet var att genomlysa levererade tjänster och kostnader för att undersöka alternativa leveranssätt och säkerställa en rätt prisnivå och bra kostnadskontroll. Kan rena molntjänster användas? Även frågor kring proaktivitet och innovation i leveransen skulle genomlysas och förbättras.

 

GENOMFÖRANDE

Munters har arbetat med Torbjörn Jonsson i flera andra projekt, och han fick nu förtroendet att ytterligare en gång sätta upp och driva ett projekt från nulägesanalys fram till signerade avtal. Efter en analys av nuläget bjöds ett fåtal leverantörer in till ett antal workshops som resulterade i lösningsförslag och anbud. Efter anbudsförhandling och arbete med nya avtal skrevs sedan nya avtal. Arbetet tog drygt 4 månader.

 

RESULTAT

Projektet resulterade i bättre anpassade tjänster och tydligare samarbete, till en betydligt lägre kostnad. 

"Jag är mycket nöjd med Torbjörns insats, säger per Brandt. Han arbetar målmedvetet och professionellt, och jag känner mig alltid trygg att han drar projektet framåt på ett bra sätt"

Per Brandt

Global IT Manager

Munters

Ixton IT Sourcing Consulting        

Kolmårdsgatan 53

602 41 Norrköping

Tel 0768-881186

E-post torbjorn.jonsson@ixton.se