top of page
2018 juni
system-3599916_1280_edited.jpg

IT-upphandling i förändring

Att handla upp IT-tjänster har ändrats de senaste åren och större förändringar är att vänta. En snabb övergång mot molntjänster och SaaS generellt sett, gör att det öppnas nya möjligheter att köpa IT-drift, men också större krav på säkerhet och identitetshantering.

 

Större fokus på säkerhet, affärsnytta och användarupplevelse ställer också nya krav. Ingen vill heller längre skriva 3-årsavtal på något som finns "på kran". Workplace-tjänster ändras också radikalt där nya tjänster från bl.a. Microsoft banar väg för automatisering och enhetlig administration.

Att upphandla IT-tjänster handlar inte i första hand om att skriva en tjock kravspec och skicka ut till möjliga leverantörer. Möjligheterna är allt för många och det är dialog med de bästa leverantörerna som gäller. Men det måste göras på rätt sätt för att inte hamna i diskussionsforum med ett antal leverantörer som inte leder framåt. En bra process är nyckeln till framgång, och en upphandlingskonsult måste också vara en bra projektledare.

Är det bättre i molnet?

Att fundera på att flytta en serverdrift till molnet för att uppnå fördelar är ganska meningslöst.  Det finns vissa vinster att göra om man pratar t.ex. test- och utbildningsmiljöer som används sporadiskt, men de har en tendens att mer ligga aktiva mer än man tänkt sig. Vinster med molntjänster kommer när du antingen köper ett system som en molntjänst (SaaS) eller om man har egen utvecklingsmiljö som flyttas till molnet.

I det första fallet så tar en tjänsteleverantör hand utveckling och drift, och lösningen nås via t.ex. webb-gränssnitt. Det ger ett enklare liv ur driftsynpunkt, men det är viktigt att täcka in behovet av support (SPOC), identitetshantering och säkerhet. Speciellt om man har en flora av köpta molntjänster (vilket nästan alltid är fallet).

 

I det andra fallet med eget ansvar för utveckling av applikationen så finns stora fördelar att utnyttja molntjänster, då företrädesvis från någon av de tre stora leverantörerna Microsoft, Google och Amazon. Här finns färdiga tjänster att använda och listan växer för varje. Allt ifrån databaser till AI.

 

Det ger möjlighet att leva upp till behovet av snabba förändringstakt som nämnts innan. Man kan också relativt kostnadseffektivt testa (och förkasta) nya lösningar. Här krävs en hög kompetensnivå eller en kompetent partner, både i en migrering och i en driftsfas. En driftsfas som kännetecknas av ständig förändring. Det gör också att invanda arbetssätt med Change Management och releasehantering får omvärderas.

Torbjörn Jonsson

Owner & Senior Consultant

Ixton

bottom of page