top of page
Torbjörn Jonsson Owner and Senior Consultant

Välkommen till Ixton.....

och nya tidens IT-upphandlingar

Jag har ägnat de senaste 20 åren med att arbeta med IT-upphandlingar i olika former.

Det har pågått en ständig utveckling av IT-tjänster, men de sista åren har omvälvningen varit stor. Både när det gäller att upphandla och leverera tjänster. Att göra en tjock kravspec och sedan utvärdera anbudssvar är idag ingen framkomlig väg. Möjligheterna är helt enkelt för stora för att kunna greppa allt hemma på kammaren, och nu är det dialog som gäller. Det kräver dock en stram uppstyrning av ett upphandlingsprojekt för att inte hamna i ett ”diskussionsforum” som inte leder framåt. 

 

Pris är alltid en viktig parameter, men kraven har har ökat på att kunna leverera bra affärsnytta och användarupplevelse. För många företag går IT från att vara en stödjande funktion, till att vara strategisk och affärskritisk. 

Molntjänster och SaaS har också ritat om kartan på många sätt. Tjänsterna blir snabbrörliga och ingen vill skriva 3-årsavtal på något som finns ”på kran”. Trenden går mot att köpa färdiga tjänster i molnet vilket utmanar det traditionella datacentret. Administration av IT förenklas och automatiseras, och fokus sätts på kundnytta, utveckling, säkerhet. Speciellt säkerhet i olika former har fått full fokus under senaste 2 åren, och måste hanteras i samband med upphandling av alla IT-tjänster.

Har du funderingar kring upphandling, omförhandling eller översyn av din IT-leverans är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

 

Torbjörn Jonsson

Owner & Senior Consultant

Ixton IT Sourcing Consulting AB

bottom of page