top of page

OMRÅDEN

Arbetsplats/Workplace
Workplace, Arbetsplats, Workspace

Det handlar om en komplett tjänst för att en användare ska kunna arbeta med alla varianter av applikationer och data på ett enkelt och säkert sätt. Trenden är att allt administreras via molnet och att alla typer av enheter ska hanteras samma sätt, vare sig det är PC, plattor eller mobiltelefoner. Här finns  också en hårdvarudel som handlar om PC, mobila terminaler, logistik, support m.m.

IT-drift & Infrastruktur
Datacenter, Cloudlösning

Tjänster för att leverera en IT-plattform som t.ex. serverkapacitet, databashantering, datalagring m.m. är numera ”commodity”, och kan levereras från en datorhall eller som en molnlösning. 

Idag kan leverans av Infrastruktur ses som mer fristående än förut, och konkurrensutsättas separat från andra IT-tjänster. 

Applikationsdrift & Applikationssupport

Traditionellt har Applikationsdrift i olika former legat som tillägg till en drift av IT-plattform. Eftersom IT-drift & Infrastruktur levereras mer flexibelt idag, så är förutsättningarna goda att köpa Applikationsdrift separat, baserat på kompetens och tjänstepaketering. Trenden går mot att köpa sin applikation/system som en tjänst (SaaS), och då ingår även hela driftslösningen. 

Kommunikation
Datakommunikation, WAN

Kommunikation omfattar dels tjänster för att knyta ihop kontor, anläggningar, datacenter m.m. (WAN), och dels lokal kommunikation (LAN). Till detta kommer tjänster och hårdvara för säkerhet och internetåtkomst. I och med skiftet från att applikationer ligger i ett datacenter till att de ligger i molnet, så ändras också behovet av WAN-tjänster. Globalt går trenden mot Internet som bärare, med en molnbaserad tjänst för administration och övervakning (orkestrering), s.k. SD-WAN.

Telekom, Mobil data

Tjänster för växel- och telefonist funktion, tillsammans med operatörsfunktioner. Ett mobilt arbetssätt måste stödjas av bra tjänster och villkor för mobil data. Man måste också ha tillgång till nya tekniker som 5G och VoLTE. I facket Telekom hamnar också  olika former av Contact Center lösningar. 

Idag är möjligheterna goda att upphandla olika tjänster hos olika leverantörer baserat på kompetens och tjänstepaketering. 

Service Desk & SPOC

För många företag är det här den viktigaste tjänsten och ska inte bara ”åka med” i en upphandling. SPOC (Single Point Of Contact) blir allt viktigare när man arbetar med applikationer och tjänster från olika leverantörer.  Hur en Service Desk fungerar får ofta stort genomslag i mätning av kundnöjdhet. 

bottom of page