top of page

NYHETER

2023 december
business-3468267_1920.jpg
OneMed utvärderar befintlig IT-leverans

2020 bytte OneMed sin IT-partner för IT Infrastruktur med tillhörande tjänster. Efter 24 månader av avtalsperioden görs en grundlig utvärdering. Både internt och tillsammans med leverantören. Det leder till ca 40 förbättringspunkter där leveransen behöver förstärkas eller inte levde upp till överenskomna villkor och prestanda. Även en ekonomisk uppföljning görs med ett antal justeringar av priser och prismodeller.

Som exempel görs markanta förbättringar inom Samverkan och Projekthantering/styrning. Dessutom tillägg av ett antal tjänster för ökad kvalitet och effektivitet.

Arbetet resulterar fortsatt  samarbete och nytt avtal med ett antal avtalsjusteringar, förändrade tjänstebeskrivningar, nya tjänstebeskrivningar och justerad prislista.

2023 juni
business-3152586_1920.jpg
Assemblin utvärderar befintlig IT-leverans

2020 bytte Assemblin sin IT Partner. Det omfattande i princip alla företagets IT-tjänster (IT-drift, Arbetsplats, Hårdvara, Servicedesk, Kommunikation m.m.)  Efter 24 månader av avtalsperioden görs en grundlig utvärdering. Både internt och tillsammans med leverantören. Det leder till ca 100 förbättringspunkter där leveransen behöver förstärkas eller inte lever upp till överenskomna villkor och prestanda. Även en ekonomisk uppföljning görs med ett antal justeringar av priser och prismodeller.

Som exempel görs markanta förbättringar inom Samverkan och Projekthantering. Dessutom tillägg/uppdatering av ett antal tjänster för att stärka och anpassa tjänsteinnehållet i levererade tjänster.

Arbetet resulterar också i ett nytt avtal, förändrade tjänstebeskrivningar, nya tjänstebeskrivningar och justerad prislista.

2023 januari
BRIS0046_Foretagsvan_Knapp_1080x1080_2023.png
BRIS sponsras även 2023

-

2022 mars
elektriker
One Nordic utvärderar befintlig IT-leverans

2019 bytte One Nordic IT-partner. Det omfattande i princip alla företagets IT-tjänster (IT-drift, Arbetsplats, Hårdvara, Servicedesk, Kommunikation m.m.)  Efter 18 månader av avtalsperioden görs en grundlig utvärdering. Både internt och tillsammans med leverantören. Det leder till ca 50 förbättringspunkter där leveransen behöver förstärkas eller inte levde upp till överenskomna villkor och prestanda. Även en ekonomisk uppföljning gjordes med ett antal justeringar av priser och prismodeller.

Som exempel gjordes markanta förbättringar inom Samverkan och Informationssäkerhet.

Arbetet resulterar också i en avtalsförlängning i form ett tilläggsavtal  med ett antal tilläggspunkter, förändrade tjänstebeskrivningar, nya tjänstebeskrivningar och justerad prislista.

2022 februari
peter-weberberger-ny-it-chef-assemblin.jpg
Assemblin upphandlar telefoni och mobila terminaler

Assemblin genomför en begränsad upphandling av operatörstjänster, mobiltelefoner, plattor, tillbehör och administrativa tjänster. Fokus låg på

 - Bästa pris/prestanda

 - Kostnadskontroll och minimering av tilläggsköp av data (Top-up)

 - Automatisering av abonnemangshantering och On/Off-boarding

 - Support till slutanvändare

Ixton ansvarade för ett lyckat projekt omfattande projektupplägg och genomförande med hjälp av en liten och effektiv projektorganisation från Assemblin.

2022 januari
BRIS_Företagsvän_knapp_Ø1080_2022.png
BRIS sponsras även 2022

-

2021 juni
Circular stengolv
S:t Eriks upphandlar IT-tjänster

S:t Eriks är Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar, block och VA-system tillverkade i betong eller natursten.

Med hjälp av Ixton genomfördes upphandling av tjänster för bl.a. IT-drift, Servicedesk, Lokala nät

2021 april
doktorer
OneMed ser över alla tjänster för Datakommunikation

Med stora krav på driftsäkerhet, IT-säkerhet och flexibilitet ser OneMed över tjänster för WAN och LAN/WLAN för Europa. 

Med hjälp av Ixton genomförs en genomlysning och konkurrensutsättning av dagens lösning. Här ingår också  utvärdering av nya tekniker för kommunikation och IT-säkerhet.

2021 maj
Provrör
Unilabs upphandlar komplett IT-lösning

Unilabs genomför en upphandling  för komplett outsourcing av IT-tjänster omfattande IT-drift, Arbetsplats, Datakommunikation m.m. 

Ixton planerar och leder upphandling omfattande allt från nulägesanalys t.o.m. avtalsarbete. 

Efter en RFI-process utses ett mindre antal leverantörer till en process i workshopformat. Projektgruppen består av representanter från IT och verksamheten. En referensgrupp bidrar med innehåll till kravbild och kvalitetssäkring av resultat. En styrgrupp representerad av ledningspersoner från Sverige, Norge och Central IT (Schweiz) ansvarar för resurstilldelning och beslut.

2021 mars
elektriker
One Nordic upphandlar  Datakommunikation

One Nordic upphandlar kommunikation för 50 enheter i Sverige, varav många på platser med begränsad utbyggnad av fibernät. Det omfattade kompletta tjänster WAN och lokala nät.

2021 januari
BRIS_Brons_banner_250x3603.jpg
BRIS sponsras även 2021

-

2020 maj
peter-weberberger-ny-it-chef-assemblin.j
Assemblin upphandlar IT-tjänster för Norden

Assemblin har genomfört en upphandling av IT-tjänster och valt ny IT-partner. Krav på stor lyhördhet från IT-organisation och slutanvändare, tillsammans med stöttning i en resa mot molnlösningar har varit viktiga ledord i upphandlingen.

Läs mer...

2020 april
doktorer
OneMed upphandlar tjänster för IT-drift

OneMed är en av norra Europas ledande leverantörer av medicinskt förbrukningsmateriel. Omsätter 5 ca mdkr och har 700 anställda på 12 platser i norra Europa.

Med hjälp av Ixton planerades och leddes hela upphandlingen från Nuläge och Kravställning fram till färdiga avtal. Den fokuserade på tjänster för infrastruktur med krav på bl.a. stor flexibilitet och möjlighet egen insyn och hantering av tjänster.

2020 januari
BRIS_Brons_banner_250x3603.jpg
BRIS sponsras även 2020

BRIS behövs mer än någonsin, och Ixton hjälper till så att fler kan få hjälp.

2019 september
Stefan Maxeby
Stadium upphandlar IT-Drift och WiFi i butik

För att säkerställa kontinuerlig drift och hög flexibilitet outsourcar Stadium Serverdrift och nätverkstjänster som nu är i egen regi.   

WiFi  upphandlas för att införas i samtliga butiker, som en del i ett satsning på RFID-taggar för logistik och spårbarhet.

Läs mer......

2019 juni
business-3468267_1920.jpg
Testa tjänsten Delivery Checkpoint

Hur fungerar din IT-leverans? Det här är en självklar aktivitet som nästan alla har svårt att få till, men som verkligen blir av om du får den som en paketerad tjänst.

Läs mer......

2019 april
Bild_Åse_edited.jpg
One Nordic upphandlar alla IT-Tjänster

Med en tydlig strategi mot SaaS- och molntjänster ligger upphandlingens fokus på Arbetsplats/Workplace och hur slutanvändaren når sina applikationer på enkelt, mobilt och säkert sätt. I april avslutades upphandlingen, som  omfattar i princip all IT som tjänst. Läs mer......

2019 mars
DSC_1436 small_edited.jpg
5 tips för en lyckad IT-upphandling

Vad krävs för en lyckad upphandling av IT-tjänster? Det kan förstås variera med vad man ska handla upp, och vilken typ av företag man är. Mina erfarenheter kommer från alla typer av outsourcade IT-tjänster, telefoni och datakommunikation. Främst till företag inom privata sektorn, och oftast fler än 500 IT-användare. Läs mer .....

2019 februari
timber-843064_1920.jpg
Derome upphandlar telefoni och WAN

Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri och har verksamhet inom bl.a. trävaror, byggvaror och husbyggnad. Koncernen har totalt 2 200 anställda och finns 90 orter i Sverige.

Upphandlingen fokuserade bl.a. på geografisk täckning både mobilt och med fiberförbindelser, samt enkel administration av växel och användardata.

2018 september
DSC_1436 small_edited.jpg
IT Sourcing på flera fronter

Det pratas mycket om Bimodal IT, som pekar på den tydliga skillnaden mellan IT-tjänster som är redo för industrialiserad leverans, jämfört med mer innovativa IT-tjänster som ska utveckla verksamheten. Typ digitaliseringsprojekt. Det senare har krav på mycket snabba processer hela vägen från design till sourcing, medan det som kommer från "fabriken" kan gå i långsammare takt. Läs mer......

2018 september
statistics-2899893_1920.jpg
Spend Check & Opportunities

Med all säkerhet har du IT-avtal med priser som ligger för högt. Frågan är bara vilka avtal? Vilka tjänster? Hur stor kan besparingen vara? Från när?

Med tjänsten Spend Check & Opportunities får du svar på dessa frågor.   Läs mer......

2018 september
DSC_1436 small_edited.jpg
SD-WAN sticker upp som ett alternativ

MPLS-förbindelser dras fortfarande med en del uppenbara problem. Det ena är prisbild och leveransförmåga utanför Norden, speciellt i andra delar av världen. Det andra är lång leveranstid.  Därför har internet som bärare blivit en hetare potatis under senare år. Många har satt upp egna VPN-lösningar, men allt mer används nu också SD-WAN (Software Defined WAN).  Läs mer......

2018 augusti
Endpoints.jpg
Arbetsplats/Workplace med administration i molnet

En IT-Arbetsplatstjänst är en komplett tjänst för att en användare ska kunna arbeta med alla varianter av applikationer och data på ett enkelt och säkert sätt. Trenden är att hela livscykeln administreras via molnet och att alla typer av enheter hanteras på samma sätt, vare sig det är PC, plattor eller mobiltelefoner.  Läs mer......

2018 juni
Jonas-Granath_edited_edited.jpg
Polygon upphandlar IT-infrastruktur för 13 länder

Polygon upphandlar tjänster rörande den IT-infrastruktur som utgör en vital del för att den verksamhet vi bedriver med 3,500 tekniker i 13 länder ska fungera. För det krävs en hög driftsäkerhet, samt bra samverkansrutiner om problem uppstår.  Läs mer......

2018 juni
system-3599916_1280_edited.jpg
IT-upphandling i förändring

 Att handla upp IT-tjänster har ändrats de senaste åren och större förändringar är att vänta. En snabb övergång mot molntjänster och SaaS generellt sett, gör att det öppnas nya möjligheter att köpa in IT-drift, men också större krav på säkerhet och identitetshantering.  Läs mer......

2018 mars
Bild Aziz small.jpg
Telefoni för Siemens i Sverige

Siemens i Sverige upphandlar telefoni och mobil datakommunikation.  För Siemens medarbetare är det mycket viktigt att kunna kommunicera mobilt i hela Sverige, men också runtom i hela världen på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Ny teknik som t.ex. 5G, VOLTE och WiFi-calling behövde också säkerställas i ny lösning.  Läs mer......

bottom of page