top of page

Kundcase Assemblin

Assemblin är en komplett installations-och servicepartner, med verksamhet inom El, VS, Ventilation, Automation mm. Koncernen finns på över hundra orter i Sverige, Norge och Finland, omsätter ca 10 mdkr och har ca 6000 anställda. Assemblin har i princip en koncerngemensam IT med en organisation som täcker in alla kompetensområden.

 

BAKGRUND

Assemblin har behov av en lyhörd och flexibel IT-partner för leverans av hela spektret av IT-tjänster.  Samtidigt är kraven stora på etablerade processer och ordning och reda, utan att bli för stelbent. En IT-partner ska också matcha Assemblins påbörjade resa att flytta applikationer till publika moln, och ett skifte från Citrix till Windows Virtual Desktop i kombination med webb och lokala applikationer.

Som ett övergripande krav ligger en ServiceDesk med god kompetens och förståelse för att stötta Assemblins alla slutanvändare.

 

GENOMFÖRANDE

Ixton anlitas för att planera och driva ett upphandlingsprojekt i workshop-format. Projektgruppen är liten och snabbfotad, men tar hjälp av hela IT-teamet och utvalda personer i verksamheten när det gäller kravinsamling, utvärdering och avtalsgranskning. Assemblins IT-Board, med IT-chefer som representanter för de olika affärsområdena agerar styrgrupp och deltar i beslutsprocessen.

Med ett RFI-förfarande utses totalt 3 leverantörer som deltar aktivt i upphandlingen och lämnar anbud, varav en väljs ut för slutförhandling och avtalsarbete.

Arbetet tog ca 7 månader från projektstart till avtalstecknande.

 

RESULTAT

Assemblin beslutar att byta leverantör, och påbörjar omgående ett projekt för transition/transformation. Nytt avtal är baserat på standardtjänster med flexibla avtalstider för de olika IT-tjänsterna, anpassade för en pågående förändring av kapacitet från Datacenter till Azure. Den totala kostnaden driftskostnaden beräknas minska betydligt. Till stor del tack vare en mer kostnadseffektiv lösning för applikationsåtkomst där man lämnar en relativt dyr Citrixlösning.  

 

 "Jag är mycket nöjd med Torbjörns arbete säger Peter Weberberger, CIO för Assemblin Group.

Torbjörn har drivit detta upphandlingsprojekt på ett föredömligt sätt. Med sin goda erfarenhet och kunskap om branschen tillsammans med ett mycket strukturerat arbetssätt, noggrannhet och sist men inte minst stort engagemang har vi uppnått våra mål i detta projekt.”   

PW2.jpg

Peter Weberberger

CIO Assemblin

bottom of page