top of page

Kundcase Polygon Group

Polygon är en världsledande aktör inom skadebegränsning med huvudfokus på att förebygga, kontrollera och begränsa vatten- och brandskador. Polygon har  ca 3500 medarbetare i 13 länder.

När skador uppstår är det viktigt att agera snabbt och effektivt. Ett bra IT-stöd blir därför en allt viktigare konkurrensfaktor. 

BAKGRUND

Polygon startade ett projekt för att upphandla tjänster rörande den IT-infrastruktur som utgör en vital del för att den verksamhet vi bedriver med 3,500 tekniker i 13 länder ska fungera. För det krävs en hög driftsäkerhet, samt bra samverkansrutiner om problem uppstår. Kostnadsutvecklingen upplevdes som orimligt hög, så fokus lades också pris, prismodeller och flexibilitet.

 

GENOMFÖRANDE

I projektet hjälpte Torbjörn till med både strategier och hands-on nivå med att sammanställa vår behovsbild och att kartlägga det tjänsteutbud som finns på marknaden. 

Torbjörn tog en ledande roll i de förhandlingar vi hade med olika leverantörer och bidrog starkt till att skapa en bra struktur, målorienterat arbete med tydliga resultat. Det ledde också till bra underlag och prisjämförelser, som var en förutsättning för att kunna driva ett effektivt förhandlingsarbete framåt.

 

RESULTAT

Projektet resulterade i att vi nådde de högt ställda mål vi satt upp kring kostnadssänkningar. Dessutom kunde vi säkerställa en bättre kvalitet i leveranserna i form av tydligare månatlig leveransuppföljning och rapportering. 

Jonas Granath

CCO & Deputy CEO

Polygon Group

bottom of page