top of page

Kundcase Siemens

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige omsätter Siemens 16 miljarder kr, och har ca 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter.  De största Siemensbolagen i Sverige är Siemens AB med huvudkontor i Stockholm, och Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT), med huvudkontor i Finspång.

 

BAKGRUND

Siemens i Sverige behövde förnya avtal för telefoni och mobil datakommunikation.  För Siemens medarbetare är det mycket viktigt att kunna kommunicera mobilt i hela Sverige, men också runtom i hela världen på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Ny teknik som t.ex. 5G, VOLTE och WiFi-calling behövde också säkerställas i ny lösning. Likaså integrering med Siemens UC-lösning. Ett antal kundtjänster behövde uppdateras med nya funktioner och modernare sätt att kommunicera med kunder.  Lägg till detta ett krav på kontinuerlig kostnadsbesparing så är uppgiften omfattande.

 

GENOMFÖRANDE

Siemens har arbetat med Torbjörn Jonsson i tidigare upphandlingar, och han fick nu förtroendet att ytterligare en gång sätta upp och driva ett projekt. Ett team med resurser från inköp och verksamheten sattes samman med Torbjörn som projektledare och ansvarig för strategier, arbetssätt, projektmodell och verktyg.

Efter ett inledande arbete med nulägesanalys, kravbild och upphandlingsunderlag, bjöds ett fåtal leverantörer in till upphandling. Under anbudstiden gavs möjlighet till workshops för att hitta rätta lösningar och prismodeller. Avtalsarbetet synkroniserades med Siemens globala avtal. 

Hela projektet tog ca 6 månader fram till påskrivna avtal.

 

RESULTAT

Uppsatta krav och mål för upphandlingen säkerställdes i nya avtal för teleoperatör och växelleverantör. Även nytt avtal för försörjning av mobila terminaler har tecknats.

Allt till en avsevärt lägre kostnad. Inte minst när det gäller mobil data och roaming.

”Resultatet överträffade allas förväntningar och upphandlingen har rönt uppmärksamhet inom hela Siemens, säger Aziz Sonono, Workplace IT Manager Nordics. Utan Torbjörns hjälp hade vi inte lyckats. Hans kunnande och sätt att driva arbetet var oersättligt för oss.”

Aziz Sonono

Strategic Purchase Manager Nordics, Siemens

bottom of page