top of page
2018 september
network-3405580_1920.jpg

SD-WAN sticker upp som ett alternativ

För 15 år sedan slog MPLS-nät igenom och blev en standard för att kommunicera mellan företagens enheter och datacenter. Det var svaret på dåtidens ökande behov av bandbredd och driftsäkerhet. Sedan dess har i princip bandbredden fördubblas och priserna halverats vart tredje år, i alla fall här i Norden. Men man dras fortfarande med en del uppenbara problem. Det ena är prisbild och leveransförmåga utanför Norden, speciellt i andra delar av världen. Det andra är lång leveranstid, som även i Sverige kan vara flera månader. I och med intåget av molntjänster så skiftar också kommunikationsflödet från Datacenter till Internet.

  

Därför har internet som bärare blivit en hetare potatis under senare år. Många har satt upp egna VPN-lösningar, men allt mer används nu också SD-WAN (Sofware Defined WAN). Som namnet antyder så ligger den stora skillnaden i att WANet administreras mjukvarumässigt via en molnlösning. Den fysiska kommunikationen kan göras över Internet vilket öppnar för enklare och billigare förbindelser. Man kan även blanda MPLS-baserade förbindelser med Internetbaserade.

 

Kärnan i lösningen är en hårdvara från leverantörer som t.ex. Cisco, Riverbed och Silverpeak.I paketet kommer också en tjänst för att "orkestrera" lösningen. Fördelarna är främst enklare och snabbare installationer och förändringar, bättre överblick, och i vissa fall, stora kostnadsbesparingar. Lösningarna kräver egen kompetens, alternativt så måste den kompetensen handlas upp. Som konsultuppdrag eller som tjänst.

Torbjörn Jonsson

Owner & Senior Consultant

Ixton

bottom of page