top of page

Kundcase One Nordic

ONE Nordic är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn.

ONE Nordic har cirka 1000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö.

 

BAKGRUND

One Nordic har en helt outsourcad IT, med interna resurser för beställning, utveckling och förvaltning. Man har en tydlig molnstrategi med ett utnyttjande av internet och moderna molnleveranser. Fokus ligger på Arbetsplats/Workplace och hur slutanvändaren når sina applikationer på enkelt, mobilt och säkert sätt. Ett stort arbete har påbörjats med införande av en total ERP-tjänst som SaaS.

Under våren 2019 genomfördes en förstudie och marknadscheck, som nu leder fram till en upphandling. Den ska resultera i en lösning och partner som passar One Nordics organisation, kultur och IT-strategi.

 

GENOMFÖRANDE

One Nordic har arbetat med Torbjörn Jonsson sedan tidigare, och Torbjörn fick återigen förtroendet att sätta upp och driva ett projekt för en upphandling av alla IT-tjänster. Ett internt team bildades med Torbjörn som projektledare. Befintlig leverantör inbjöds tillsammans med ett mycket begränsat antal leverantörer för att delta ett antal workshops för att diskutera fram bästa lösning utifrån ställda krav. I nästa fas formaliseras krav och scope som också matchas i den svarsmall/RFP som sedan ligger till grund för utvärdering och fortsatt avtalsarbete med utvald leverantör. Arbetet påbörjas i oktober 2018 var klart mars 2019.

 

RESULTAT

One Nordic beslutar att byta leverantör. Nya avtal resulterar i förbättringar när det gäller bl.a. tjänsteutbud och samverkan kring Arbetsplats och Säkerhet. För IT-Drift säkerställdes flexibla tjänster och hög säkerhet som motsvarar de krav som ställs från One Nordics kunder.

 

"Torbjörn har gjort ett mycket bra arbete säger Åse Petersén. På ett effektivt och personligt sätt har han planerat projektet och levererat mot uppsatta mål. Med sin kompetens och erfarenhet har han dessutom en förmåga att hantera leverantörer och de situationer som kan uppstå under utvärderingar och upphandlingar på ett föredömligt sätt."

Åse Petersén

Chef IT & Verksamhetsutveckling

One Nordic

bottom of page