top of page

Kundcase Stadium

Stadium är  en välkänd butikskedja med 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I Stadiumkoncernen ingår Stadium, Stadium Outlet och Sneakers Point. Bolaget omsätter ca 6 miljarder SEK och har 2 200 anställda.

BAKGRUND

För att säkerställa kontinuerlig drift och hög flexibilitet outsourcar Stadium serverdrift och nätverkstjänster som nu är i egen regi.

Därför görs under våren 2019 en upphandling med syfte genomlysa marknaden och hitta en partner med lämplig profil och tjänsteutbud. Logistik och online-försäljning är nyckelfunktioner och det måste säkras att dess IT-drift och kommunikation i princip aldrig stannar.

Avtal ska också anpassas till en framtida trend mot SaaS- och Molntjänster, och måste ha en hög grad av flexibilitet.

Parallellt planeras också att slutföra en upphandling av WiFi i butik. Det ingår som en del i ett större arbete med införande av RFID-taggar för logistik och spårbarhet.

 

GENOMFÖRANDE

Ixton anlitas att driva ett upphandlingsprojekt som genomförs i workshop-format. Via ett RFI-förfarande väljs 3 av 10 leverantörer ut att delta i projektet. Lösningsförslag arbetades fram som resulterade i 3 slutgiltiga anbud, varav ett valdes ut för slutförhandling och avtalsarbete. Arbetet tog ca 5 månader med nya avtal från 2019-09-01.

 

Upphandlingen av WiFi i butik hade förberetts sedan hösten 2018, och slutfördes under våren/sommaren genom ett traditionellt anbudsförande med ett begränsat antal leverantörer. Nytt avtal skrevs 2019-08-01 och pilotinstallationer påbörjas tidig höst 2019.

RESULTAT

Projekten resulterade i avtal som motsvarar uppställda krav. För IT-drift säkerställdes hög tillgänglighet på kritiska system, samtidigt som man har stor flexibilitet att förändra serverdrift till framtida Saas- och molntjänster.

WiFi i butik resulterade i ett avtal med ett stort leverantörsåtagande när det gäller funktion och kompetens.

”Torbjörn har bidragit med ett driv och en proffsigt genomförd upphandling”, säger Stefan Maxeby som är CIO på Stadium AB. ”Även erfarenhet av marknaden och kompetens att överföra våra behov till ett avtal är saker som har betytt mycket för mig.”

stefanstadium sv.jpg

Stefan Maxeby

 CIO

Stadium

bottom of page